Přírodní rezervace Kanada

19.08.2014

Přírodní rezervace Kanada byla vyhlášena v roce 1998 Okresním úřadem Uherské Hradiště. Výměra je 18,73 ha.

PR vznikla umělou regulací toku řeky Moravy, kde došlo k oddělení a vytvoření tohoto slepého ramena. Vzniklo zde pozoruhodné společenstvo rostlin a živočichů vázané na tento specifický vodní režim. Toto území je vedeno jako "významné" v oblasti flóry a fauny s návrhem na ochranu.

Z vzácných živočichů tu mají výskyt Rosnička zelená, Skokan zelený a ostronosý (v ČR přísně chráněni zákonem), dále Roháč obecný, Zlatohlávek skvostný, Krasec zlatolesklý, Kovařík rezavý, 2 druhy užovek, Bobr evropský, Ledňáček říční a na části území je stabilní kolonie Volavek popelavých.

Z rostlin je zastoupena vzácná Kotvice plovoucí (v ČR ohrožená vodní bylina), Leknín bílý, Zavar vzpřímený, Kosatec žlutý a jiné....

V těsné blízkosti je další přírodní rezervace - Trnovec.Po dalších návštěvách tohoto místa budu postupně aktualizovat...